RAMOWY ROZKŁAD DNIA ROK SZKOLNY 2020/2021 W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

w Niepubliczne Przedszkole Misie Filipisie

7.30 – 8.00 - Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Poranna gimnastyka, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem opiekuna, czynności organizacyjno – porządkowe, samoobsługowe.

9.00 – 9.40 - Śniadanie. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego zachowania i spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9.30 – 13.00 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych programowych oraz zajęć o profilu estetycznym (język angielski, rytmika, plastyka, Metoda Dobrego Startu, zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori, logopedia grupowa, taniec, teatr, gimnastyka ogólnorozwojowa). Edukacja zdrowotna – organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dzieci.

11.00 – 11.30 - Drugie śniadanie. Czynności higieniczne. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego spożywania posiłków.

13.00 – 13.30 - Czynności organizacyjne, higieniczne, samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego zachowania i spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

14.30 – 16.50 - Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.

15.50 – 16.30 - Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego zachowania i spożywania posiłków. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ