RAMOWY ROZKŁAD DNIA ROK SZKOLNY 2023/2024

Niepubliczne Przedszkole Misie Filipisie

7:00 – 8:30 - Schodzenie się dzieci do Sali dyżurnej. Czynności organizacyjne. Zabawy dowolne, spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:30 - 9:00 - Rozejście się dzieci do dwóch sal dyżurnych, poranna gimnastyka, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, czynności organizacyjno – porządkowe, samoobsługowe.

9:00 - 9:30 - Śniadanie. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego zachowania i spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

9:30 - 13:00 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych programowych oraz zajęć o profilu estetycznym:
język angielski,
rytmika,
plastyka,
Metoda Dobrego Startu,
zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori,
logopedia grupowa,
taniec,
teatr,
gimnastyka ogólnorozwojowa.
Edukacja zdrowotna – organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.
Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dzieci.

11:30 - 12:00 - Drugie śniadanie. Czynności higieniczne. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego spożywania posiłków.

13:30 - 14:00 - Czynności organizacyjne, higieniczne, samoobsługowe. Obiad. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego zachowania i spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

14:00 - 15:00 - Leżakowanie – najmłodsze dzieci, pozostałe grupy - zabawy o charakterze relaksacyjnym w sali zabaw lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca opiekuńcza, zabawa swobodna.

14:30 - 16:00 - Rozejście się dzieci do sal dyżurnych (grupy 4, 5 i 6 latków do Sali grupy 5, grupy 3 i 2 latków do Sali grupy 3).
Zabawy w grupach łączonych.
Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.
Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dzieci.
Zajęcia dodatkowe płatne.
Rozchodzenie się dzieci do domu.

16:00 - 16:30 - Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny oraz kulturalnego zachowania i spożywania posiłków. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

16:30* - 18:00 - Zabawy w grupie łączonej (sala grupy 3). Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu.
Kontakty indywidualne z rodzicami.
Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ