KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy przedszkola została oparta na autorskim programie estetycznym. Program nauczania i wychowania estetycznego to przede wszystkim nowoczesna forma nauczania, która poprzez wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w muzyce, przyrodzie i sztuce, oraz rozwijanie różnorodnych form twórczości i ekspresji muzycznej, plastycznej i słownej pozwala właściwie stymulować rozwój dziecka. Wychowując dzieci przez sztukę chcemy ukazać im wartości i cele w życiu, chcemy skłonić do angażowania się w życie społeczne, uwrażliwić na piękno świata i nauczyć się nim cieszyć, a także wzruszać, bawić i uczyć. Rodzicom chcemy uświadomić wartość sztuki nie tylko estetyczną, ale i społeczną. Nie chcemy sztucznie wciskać dzieci w rolę artysty, a jedynie stymulować ich rozwój poddając wielosensorycznym bodźcom, jednocześnie ucząc:

  1. twórczych postaw
  2. wiary w siebie i odwagi
  3. zaufania i zdolności nawiązywania kontaktów
  4. nowego sposobu wyrażania uczuć
  5. samostanowienia i decydowania o sobie
  6. odpowiedzialności i samokontroli
  7. tolerancji
  8. zdolności spostrzegania
  9. wrażliwości

Wszystko to realizujemy poprzez rozszerzony program zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, Metodę Dobrego Startu, elementy Metody M. Montessori, warsztaty plastyczne, koncerty muzyczne, wyjazdy do krakowskich teatrów, muzeów oraz kin. Dzieci uczone są poszanowania wartości, szacunku, rozwiązywania konfliktów i samodzielności. Kształtowana jest kreatywność poprzez: odpowiednie wyposażenie placówki, pracę różnymi metodami, wykorzystywanie pomysłów dzieci w trakcie przedstawień. Doświadczenia, eksperymenty i obserwacje rozbudzają w dzieciach chęć poznawczą. Dzieci uczone są miłości do zwierząt, zachowań proekologicznych i zdrowego odżywiania. Dzieci pomagają w pracach w ogrodzie, współtworzą kąciki zabaw w salach oraz kąciki przyrodnicze. Przedszkole rozwija zainteresowania dzieci i stwarza sytuacje, aby mogły one zaprezentować swoje umiejętności w przedstawieniach teatralnych wystawianych na deskach prawdziwych teatrów.

 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ